Ogłoszenia

Obowiązująca uchwała

Informuję, że w dniu 12 listopada 2014 roku podjęto Uchwałę nr 3175/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Proszę zatem w Wyjaśnieniu dot. płatności oraz we Wniosku o płatność w punkcie nr 7 stosować w/w uchwałę.

 

Podpisana umowa z Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 30 października 2014 roku została podpisana Umowa nr DOA.III.273.102.2014 z Wykonawcą Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego”.

Łączna kwota zamówienia w ramach umowy:  664 124,97 zł  (brutto).

Więcej tutaj:

http://www.wrota-swietokrzyskie.pl

http://www.youtube.com/

 
Więcej artykułów…


Strona 9 z 58

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego