Ogłoszenia

Umowa NET COM

Informujemy, że w dniu 05 października 2015 roku została podpisana Umowa nr DOA.III.273.81.2015 z Wykonawcą - Przedsiębiorstwo Handlowe "NET COM" Grzegorz Czerwiński wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST”.

Łączna kwota zamówienia w ramach umowy:  721 087,50 zł  (brutto).

 

Zaliczka dla faktury dotycząca zadania "Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania"

W związku z zakończeniem realizacji rzeczowej zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” przez Wykonawcę Koncept spółka z o.o. oraz otrzymania przez Partnerów faktur proszę Partnerów, którzy chcą otrzymać płatność zaliczkową o kontakt z Panem Mateuszem Florkiewiczem lub z Panią Justyną Lelas pod numerem telefonu 41 306 70 31 albo z Panią Moniką Świercz lub z Włodzimierzem Wowczko pod numerem telefonu 41 306 70 30.

Partnerzy chcący otrzymać zaliczkę zobowiązani są do końca tygodnia tj. 18 września 2015 złożyć kompletny i prawidłowy wniosek o zaliczkę na adres:

Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 78; 25-501 Kielce

 
Więcej artykułów…


Strona 3 z 58

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego