e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Aktualności


Wyłonienie Wykonawcy na Usługi Wspomagające - doradztwo prawne, finansowe i techniczne

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający w dniu 18 października 2010 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  Wykonawcy na Usługi Wspomagające - doradztwo prawne, finansowe i techniczne dla Projektu, którą jest oferta złożona przez:

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

1. InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., ul. Królewska 57, 30-081

Kraków – Pełnomocnik

2. SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. Nr 1, 85-047 Bydgoszcz

3. Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice


Usługi Wspomagające - doradztwo prawne, finansowe i techniczne

 

Poprawiony: piątek, 29 października 2010 10:31
 

Refundacja poniesionych kosztów - I Wniosek o płatność

Email Drukuj PDF

W dniu 4 października 2010 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2007-2013 na rachunek Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 211 917,69 zł, przeznaczone na refundację poniesionych wydatków zgodnie z I wnioskiem o płatność (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010r.).

 

Poprawiony: czwartek, 28 października 2010 14:10
 


Strona 55 z 61

Logowanie

Reklama

Jesteś 88457 gościem na naszej stronie.

Najbliższe wydarzenia

No events

Kalendarium

Luty 2020
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29