Jesteś tutaj: Strona główna Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego
 
 
Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkursu dotyczącego szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępność przestrzeni i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.04.2018 do 21.05.2018

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

·         organizacje pozarządowe,

·         partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         przedsiębiorcy,

·         szkoły wyższe,

·         jednostki naukowe,

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

·         stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         urzędy administracji geodezyjno - kartograficznej,

·         urzędy wojewódzkie,

·         Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,

·         Główny Urząd Geodezji i Kartografii,

·         Inspektoraty nadzoru budowlanego.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Na przeszkolenie pracowników organów administracji publicznej, wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego bądź procesu inwestycyjno - budowlanego, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000,00 PLN

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-Usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-7 

Data utworzenia: środa, 4 kwietnia 2018r.
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.