Jesteś tutaj: Strona główna Ogłoszenie o konkursie dla Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (IV nabór), Polska Cyfrowa
 
 
Ogłoszenie o konkursie dla Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (IV nabór), Polska Cyfrowa
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 28.12.2018 do 29.03.2019

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000 zł.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do opracowania wniosku
o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/32-innowacyjne-rozwiazania-na-rzecz-aktywizacji-cyfrowej-iv-nabor/

Data utworzenia: czwartek, 29 listopada 2018r.
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.