Jesteś tutaj: Strona główna Polityka Rozwoju Kraju Krajowe dokumenty strategiczne Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2030 roku
 
 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2030 roku
 

Długookresowa strategia rozwoju kraju to, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dokument określający główne trendy, wyzwania, i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat. Prace nad strategią długookresową powierzono Zespołowi Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Koncepcja Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest o przedstawienie najważniejszych 25 decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030, którego celem będzie poprawa jakości życia Polaków. Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą właśnie jakości życia i skokiem cywilizacyjnym, jakiego Polska w najbliższych 20 latach musi dokonać, aby uniknąć zagrożenia peryferyzacją. DSRK określi także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, w tym konieczność dokonania realokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków rozwojowych.

Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki trzem filarom zadaniowym:
         • Innowacyjności (modernizacji),
         • Terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji),
         • Efektywności.

                Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe - projekt dokumentu z dnia 17 listopada 2011 r.:

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Część 1

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Część 2

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - dokument z dnia 11 stycznia 2013 r.

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.