Jesteś tutaj: Strona główna Polityka Rozwoju Kraju Krajowe dokumenty strategiczne Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku
 
 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku
 

Rada Ministrów przyjęła w dniu 13 grudnia 2011 roku "Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030"

Realizacja wizji zagospodarowania przestrzennego kraju 2030 przyczyni się do osiągnięcia lepszej spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej kraju, zapewniając równowagę procesów rozwojowych poprzez efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest efektem ponad pięcioletniej pracy rządu oraz wielu środowisk – regionów, planistów, naukowców i partnerów społecznych.

Dokument oraz materiały (mapy) do pobrania

Więcej informacji tutaj

Przebieg prac nad KPZK 2030

Konsultacje KPZK 2030

Ekspertyzy do KPZK

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.