Strategia Sprawne Państwo
 

Strategia Sprawne państwo jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Celem głównym Strategii jest „Państwo otwarte na potrzeby obywatela  i efektywnie realizujące zadania publiczne”

Cele operacyjne zostały sformułowane tak, aby podjąć niezbędne działania w kierunku wyeliminowania słabych stron państwa i osiągnąć cel główny strategii w perspektywie do 2020 r.

Cele operacyjne strategii :

Cel 1. Funkcjonalna Struktura Organizacyjna Państwa

Cel 2. Skuteczne Zarządzanie i Koordynacja

Cel 3. Dobre Prawo

Cel 4. Efektywne Systemy Ochrony Praw Obywatela

Cel 5. Skuteczny Wymiar Sprawiedliwości i Prokuratura

Cel 6. Zapewnienie Wysokiego Poziomu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Strategia Sprawne Państwo

więcej informacji

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.