Zespoły ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
 

Dla zapewnienia uspołecznienia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Zarząd Województwa powołał Radę Konsultacyjną, Zespół Koordynacyjny oraz 8 zespołów roboczych.

Rada Konsultacyjna

do spraw rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, jest organem opiniodawczo – doradczym w zakresie wspierania działań Samorządu Województwa w dziedzinie planowania rozwoju województwa oraz opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu.

Uchwała Nr 438/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2011 r.

 
 
Zespół Koordynacyjny ds. aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa świętokrzyskiego do roku 2020”

powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Zarządzenie Nr 55/11 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r.

 
 
Zespoły robocze ds. aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"

W skład grup roboczych, oprócz dyrektorów i pracowników departamentów wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.

Składy osobowe grup zostały dopasowane odpowiednio, w zależności od zajmowanego stanowiska bądź wiedzy merytorycznej, do konkretnych obszarów tematycznych:

  • Efektywna i innowacyjna gospodarka
  • Konkurencyjne rolnictwo, atrakcyjne do zamieszkania obszary wiejskie
  • Potencjał ludzki (kapitał ludzki, społeczny)
  • Miasta i ich obszary funkcjonalne
  • Dziedzictwo kulturowe i rozwój turystyki
  • Zagospodarowanie infrastrukturalna i obszary problemowe
  • Ograniczające i stymulujące uwarunkowania środowiska przyrodniczego
  • Sprawność instytucjonalna regionu

Uchwała Nr 612/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Uchwała Nr 654/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 612/11

Uchwała Nr 1211/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 654 z dnia 26 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 612 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji "

 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.