Jesteś tutaj: Strona główna Polityka Rozwoju Województwa Dokumenty strategiczne
 
 
Dokumenty Strategiczne
 

Pliki do pobrania:

--------------------------------------------------------2013 / 2014--------------------------------------

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 - wersja ostateczna

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 + Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  - lipiec 2013

Projekt Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020 - czerwiec 2013

Projekt Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020 - wersja z 15.03.2013

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego

--------------------------------------------------------2012 - 2011----------------------------------

Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 - wersja z 02.11.2012

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Tabela priorytetów - Załącznik 10.6 (strony 131-132)

Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu - Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Ocena wpływu priorytetów i działań zawartych "Strategii Rozwoju Województwa ..." na stan środowiska, zdrowie ludzi i zabytki

Program Reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013

Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego

Uchwala nr VI/100/11 w sprawie zasady, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Uchwała nr XV/282/11 w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"

 

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.